Regulamin sklepu

Sklep internetowy the-creative-life.eu prowadzony jest przez firmę PVGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów, NIP: 6272769605, REGON: 38742328400000

Magazyn- magazyn zlokalizowany jest w 41-503 Chorzowie ul. Azotowa 21 lub w Markach ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki, w których następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

Dział Reklamacji obsługuje reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu w czasie trwania terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki powinny być kierowane na adres 41-503 Chorzów, ul. Azotowa 21. Wszelkie reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy zwroty prosimy składać pisemnie na powyższy adres lub mailowo na adres reklamacje@pvgroup.pl. Kontakt telefoniczny z Działem Reklamacji możliwy jest pod numerem: +48 660 200 406.

Sklep Internetowy the-creative-life.eu – prowadzony przez PVGroup.pl sklep internetowy wraz w wszystkimi funkcjonalnościami, dostępny pod domeną internetową https://the-creative-life.eu/

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowegothe-creative-life.eu/ w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikacja danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu/, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Dział Obsługi Klienta – dostępny pod numerami telefonów  +48 516 758 217, +48 737 185 830,  +48 516 758 217, +48 532 268 607, +48 660 200 460 oraz adresem mailowym info@the-creative-life.eu.

Punkty odbioru osobistego – Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu się. Adres:

ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów 

ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki

Firma Kurierska – DPD Polska Sp. z o.o. oraz  RABEN LOGISTICS POLSKA SP Z O O

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego the-creative-life.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowegothe-creative-life.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowegothe-creative-life.eu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a)  komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego the-creative-life.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego the-creative-life.eu lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego the-creative-life.eu  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego the-creative-life.eu

1.Logowanie do Sklepu Internetowego the-creative-life.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego the-creative-life.eu.

2. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego the-creative-life.eu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu

3.Sklep Internetowy the-creative-life.eu uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego the-creative-life.eu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu.

4.  PVGroup.pl uprawnione jest do usuwania ze Sklepu Internetowego the-creative-life.eu materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu, ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu.

§3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach i asortymencie są dostępne w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu

2.Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego the-creative-life.eu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub Euro;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez PVGroup.pl świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

Pompy ciepła wysyłane są wyłącznie na palecie po wcześniejszej przedpłacie. Koszt transportu określony jest w zakładce “Zasady wysyłki” w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu wyłącznie jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

– wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

– wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Konieczne jest również podanie numeru telefonu do kontaktu z kurierem;

– wszystkie dodatkowe informacje np. NIP firmy do wystawienia faktury, inny adres odbioru niż zamawiającego lub wybrane kolory dostępnych produktów należy wpisać w oknie “uwagi do zamówienia”

– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności:

-przelew bankowy

-płatność kartą płatniczą

-przy pomocy systemu płatności mobilnych tpay

-zakup ratalny

4.Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:

-na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – Firmą Kurierską, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy i rozmiar oraz waga towaru na to pozwalają;

-na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – Firmą Spedycyjną, w sytuacji gdy rozmiar i waga towaru nie pozwalają na wysyłkę Firmą Kurierską.

5.W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Sklep Internetowy the-creative-life.eu na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców the-creative-life.eu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy the-creative-life.eu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską lub Spedycyjną powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku braku danego towaru na Magazynie możliwy jest zakup na specjalne zamówienie Klienta po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty.

9. Sklep internetowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

§5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów, po wcześniejszej wpłacie na konto oraz ustaleniu terminu ze sprzedającym, w punkcie odbioru osobistego tj. ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów.
 2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych tpay, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. 
 3. Istnieje również  możliwość płatności przy odbiorze kartą lub gotówką, jeżeli kwota towarów nie przekroczy limitów gotówkowych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 4. Numer konta na które należy wpłacać należności za zakupy w przypadku płatności z góry: dla wpłat złotówkowych 68 1020 1068 0000 1602 0365 9141, dla wpłat w EUR  59 1020 1068 0000 1502 0365 9158. Konta prowadzone są w PKO Bank Polski.

§ 6 Wystawianie i doręczanie faktur

Firma wystawia faktury VAT. Jeśli kupujący chce otrzymać fakturę zobowiązany jest podać dane do faktury wraz z NIP w zamówieniu (prosimy o podanie takich informacji w uwagach do zamówienia). Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej przez kupującego.

§ 7 Czas realizacji zamówień

Przesyłki wysyłane są średnio w ciągu 3 dni roboczych i w maksymalnym terminie 7 dni roboczych. Nie wysyłamy natychmiast po złożeniu zamówienia. Towary wystawione i dostępne w sklepie są fizycznie na naszym magazynie. Zdarzają się jednakże wyjątki, kiedy towar dostępny w sklepie nie jest dostępny na magazynie. W takim wypadku zamówienie otrzymuje status “chwilowy brak towaru” o czym klient również zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Zwykle braki magazynowe są uzupełniane do 5 dni, lecz nie zawsze. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu podjęcia decyzji w sprawie dalszego procedowania zamówienia (rezygnacja z zamówienia, wysłanie dostępnego na magazynie towaru lub oczekiwanie aż kompletne zamówienie będzie dostępne i wtedy całościowa wysyłka). 

UWAGA: nie wysyłamy na skrytki pocztowe !

§ 8 Warunki reklamacji z tytułu rękojmi

1.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu odpowiada za dostarczenie produktu wolnego od wad. Jeżeli po dostarczeniu okaże się, że sprzedany produkt ma wadę fizyczną, zostanie on naprawiony lub wymieniony na inny towar wolny od wad. W celu złożenia reklamacji z tytułu rękojmi należy przesłać reklamowany towar do naszego Magazynu (adres: ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów) wraz z formularzem reklamacji oraz kopią dowodu zakupu (faktura). 

Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu

2. W celu odesłania towaru skontaktuj się z Działem Reklamacji. Koszt odesłania towaru pokrywa Sklep Internetowy the-creative-life.eu.

2.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu udziela odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania stosowanych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku reklamacji odpowiada za szkody tylko do wysokości kosztu sprzedanego materiału.

4. Reklamacjom nie podlegają materiały zużywalne takie jak baterie oraz kable które zostały cięte na specjalne życzenie klienta.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Warunki reklamacji z tytułu gwarancji

1.  Produkty dostępne w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu objęte są gwarancją producenta. Zalecamy zapoznanie się z Kartą Gwarancyjną w celu określenia długości trwania okresu gwarancji dla poszczególnych urządzeń.  W celu złożenia reklamacji z tytułu gwarancji należy przesłać reklamowany towar do naszego Magazynu (adres: ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów) wraz z formularzem reklamacji oraz kopią dowodu zakupu (faktura). 

Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu

2. W celu odesłania towaru skontaktuj się z Działem Reklamacji. Koszt odesłania towaru pokrywa Sklep Internetowy the-creative-life.eu.

2.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu udziela odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania stosowanych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku reklamacji odpowiada za szkody tylko do wysokości kosztu sprzedanego materiału.

4. Reklamacjom nie podlegają materiały zużywalne takie jak baterie oraz kable które zostały cięte na specjalne życzenie klienta.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Warunki wymiany towaru

1. Klient ma prawo do wymiany towaru w okresie 14 dni od otrzymania dostawy.

2. W celu wymiany towaru należy skontaktować się z Działem Reklamacji. Dział Reklamacji ustala dostępność towaru, różnice w cenie pomiędzy produktem zwracanym i nabywanym, sposób zwrotu lub dopłaty należności oraz sposób zwrotu i dostarczenia nowego produktu.

Formularz wymiany dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego the-creative-life.eu.

2.  Sklep Internetowy the-creative-life.eu udziela odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia wymiany towaru.

3. Zwrotom nie podlegają materiały zużywalne takie jak baterie oraz kable które zostały cięte na specjalne życzenie klienta.

§ 11  Warunki odstąpienia

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Sklep zwraca koszt zakupionego towaru. Sklep nie zwraca kosztów za odesłanie towaru do sklepu. W przesyłce wraz ze zwrotem należy zawrzeć kopię dowodu zakupu oraz Formularz odstąpienia lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie obowiązuje w przypadku zakupu towaru przez osobę prawną. Wyjątek stanowi JDG jeśli zakup nie jest powiązany z prowadzoną przez nią działalnością.

§ 12 Koszt odesłania towaru

Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia lub wymiany zależny jest od wielkości przesyłki, rodzaju przesyłanego towaru oraz miejsca z którego zwracany będzie towar do Magazynu (Chorzów, ul. Azotowa 21). Aby poznać koszt przesyłki należy zapoznać się z informacjami w zakładce “Zasady wysyłki” w Sklepie Internetowym the-creative-life.eu lub skontaktować się z Działem Reklamacji.

§ 13 Dane osobowe

Sklep Internetowy the-creative-life.eu przestrzega Kodeks Dobrych Praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 14 Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy PVGrouo.pl, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności the-creative-life.eu
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych przez Sklep Internetowy the-creative-life.eu oraz o zasadach przetwarzania przez Firmę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawane przez Sklep Internetowy the-creative-life.eu rozwiązania przeznaczone są w większości przypadków do samodzielnego montażu. Są to urządzenia elektryczne, zatem klient musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektryczności i stosować podstawowe środki bezpieczeństwa. Urządzenia o napięciu do 50V są bezpieczne dla człowieka i niebezpieczeństwo porażenia prądem nie istnieje, natomiast zawsze istnieje niebezpieczeństwo zwarcia i wywołanego nim np. pożaru. W przypadku urządzeń o napięciu 230V i konieczności ich montażu, czynność tę powinna wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Jeśli klient montaż wykonuje samodzielnie robi to na własną odpowiedzialność. Zalecamy po takiej instalacji kontrolę przez osobę uprawnioną.
 2. Firma PVGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Azotowa 21, 41-503 Chorzów zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji niniejszego serwisu, a także prawo do odmowy sprzedaży, bez podania przyczyn.
 3. Administrator serwera zachowuje pełną poufność wszelkich danych przekazywanych przez klientów, a w szczególności danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zarejestrowany klient ma pełne prawo do wglądu i modyfikacji swych danych, włącznie z ich usunięciem.
 4. Sprzedawca i administrator dokładają wszelkich starań, aby niniejszy serwis był ciągle dostępny i zawierał prawdziwe informacje. Jednakże system ten użytkowany jest w stanie “tak jak obecnie” i w związku z tym sprzedawca i administrator przeprasza za możliwe pomyłki w podawanych informacjach i za ewentualne błędy w funkcjonowaniu sklepu. Zdjęcia publikowane w sklepie przedstawiają rzeczywisty towar lub towar podobny/kompatybilny i mają one TYLKO charakter poglądowy. W przypadku oferowania zamiennych materiałów mogą być publikowane zdjęcia oryginalnych produktów w celu łatwej identyfikacji przez klienta, lecz w treści opisu produkty jest podana informacja czy mamy do czynienia z oryginalnym produktem czy z zamiennikiem – produktem zamiennym. Zawsze należy czytać opis produktu.
 5. Obowiązujące prawo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest nadrzędne do niniejszego regulaminu. W związku z lawinowym narastaniem klauzul niedozwolonych w regulaminach sklepów internetowych jakie publikuje UOKiK informujemy, że jeśli niniejszy regulamin w jakimkolwiek punkcie łamie obecne i przyszłe klauzule, prosimy ten punkt uznać za nieobowiązujący.
 6. Wszelkie elementy tego serwisu, w tym opisy produktów i zdjęcia chronione są prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest nielegalne. Chronione znaki i nazwy użyte w opisie przedmiotów służą jedynie do identyfikacji produktu lub jego zamiennika.
 7. Sklep internetowy the-creative-life.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego PVGroup.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego the-creative-life.eu oznacza, że akceptujesz powyższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się na powyższe warunki, zakończ połączenie z naszym sklepem.
go top