Do pobrania

Ulotki, foldery, katalogi

Poniżej zamieszczamy wszelkie potrzebne dokumenty – gotowe do pobrania. 

Karta katalogowa

Katalog

Ulotka – Przewagi

Ulotka – Zbiorniki i bufory

Instrukcje, obsługi do pobrania

Poniżej znajdują się dostępne do pobrania pliki z instrukcjami obsługi i montażu dla pomp ciepła split i monoblok o mocy od 8 kW do 16 kW, wraz z instrukcjami obsługi sterownika do pomp ciepła. Instrukcje obsługi zapewniają szczegółowe informacje dotyczące poprawnego użytkowania, konserwacji i konfiguracji tych urządzeń, podczas gdy instrukcje montażu są przydatne przy instalacji pomp ciepła w różnych środowiskach. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami przed rozpoczęciem montażu lub korzystaniem z pompy ciepła, aby zagwarantować prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie tych urządzeń.

Pompy ciepła 8 – 10 kW powietrze-woda TCL – instrukcja obsługi sterownika

Pompy ciepła 8 -10 kW powietrze-woda TCL – instrukcja montażu i obsługi

Pompy ciepła 12 – 16 kW powietrze-woda TCL – instrukcja obsługi sterownika

Pompy ciepła 12 -16 kW powietrze-woda TCL – instrukcja montażu i obsługi

Pompy ciepła monoblok – instrukcja obsługi sterownika

TCL – instrukcja obsługi sterownika

Pompy ciepła monoblok – instrukcja instalacji

Schematy, tabele wydajności

Schemat podłączenia jednostki wew. z grzałką 3 fazową

TCL pompa ciepła 10kW tabele wydajności

TCL pompa ciepła 8kW tabele wydajności

Montaż

Protokół montażu do pobrania

Etykiety, energetyczne

Etykieta energetyczna dla pomp ciepła split i monoblok zawiera informacje o klasie energetycznej, oznaczonej literami od A+++ do G, umożliwiającej porównanie efektywności energetycznej. Dodatkowo, wskaźniki efektywności sezonowej chłodzenia (SEER) i ogrzewania (SCOP) dostarczają informacji o wydajności w różnych okresach, co pozwala ocenić oszczędność energetyczną urządzenia. Etykieta zawiera również informacje o poziomie hałasu w decybelach, jaki emituje pompa ciepła, co pozwala uwzględnić aspekt akustyczny podczas wyboru urządzenia.

Pompy ciepła TCL wersja Split

Moc: 8 kW
THF-8DHBpO-A

Moc: 10 kW
THF-10DHBpO-A

Moc: 12 kW
THF-12S/HBpO-A

energy label THF-12DHBpO-A&SMKLd-12SHBp-A Do pobrania

Moc: 14 kW
THF-14S/HBPO-A

energy label THF-14DHBpO-A&SMKLd-14SHBp-A Do pobrania

Moc: 16 kW
THF-16S/HBPO-A

energy label THF-16DHBpO-A&SMKLd-16SHBp-A Do pobrania

Pompy ciepła TCL wersja Monoblok

Moc: 8 kW
THMLd-8D/3HBp-A

Etykieta energetyczna 8 kW

Moc: 10 kW
THMLd-10D/3HBp-A

Etykieta energetyczna 10 kW

Moc: 12 kW
THMLd-12S/9HBp-A

Etykieta energetyczna 12 kW

Moc: 14 kW
THMLd-14S/9HBp-A

Etykieta energetyczna 14 kW

Moc: 16 kW
THMLd-16S/9HBp-A

Etykieta energetyczna 16 kW
go top